ენერგია - ძალა

ენერგიის მოსამატებლად —  ენერგიის მომატება მცენარეული საშუალებებით

ენერგია - ძალა